Synkopevaser

Synkopevaserne er unikavaser i porceæn. Navnet "Synkope" refererer til en rytmisk forskydning.
Jeg finder det interessant at arbejde med farveflader og forskydninger, i gentagelser af mønstre og farver.
Plader i indfarvet porcelæns skæres op og samles igen -gentagne gange- til geometriske kompositioner. Kun adskilt af tynde, vibrerende linjer i farver.
De kantede mønstre får modspil i varnernes helt tynde gennemskinnelighed.
Mit udtryk bliver således både skrøbeligt og kraftfuldt.
westphaell.dk | Anedalvej 1b, 8600 Silkeborg  | Tlf.: 30 695259 | lottewestphael@mail.dk